ALICJA KAJTANOWSKA

 

artystka wizualna oraz kuratorka urodzona w Gdańsku. Zajmuje się animacją, malarstwem i rysunkiem. Współtwórczyni filmu „Chłopi”, pracowała podczas produkcji jako malarz-animator oraz jako animator cyfrowy.

Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Filozofii na Uniwersytecie Gdańskim. W 2017 r. obroniła dyplom w pracowni prof. Macieja

Świeszewskiego. W 2021 r. była rezydentką Pomorskiego Inkubatora Kultury oraz otrzymała Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska i zrealizowała interdyscyplinarny projekt artystyczny „Fale”. Interesuje się malarstwem młodopolskim. Pomysłodawczyni i kuratorka wystawy „Korzenie”, powstałej w wyniku inspiracji filmem Chłopi.

Skip to content