HENRYK KUŹNIAK

Kompozytor, profesor zwyczajny w obszarze sztuki. Ukończył studia muzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz – w ramach otrzymanego stypendium Rządu Francuskiego – Konserwatorium w Paryżu w latach 1968-69 u Pierra Schaeffera. Autor unikalnego testu filmowego na badanie percepcji audiowizualnej pt. „Wariacje obrazu i dźwięku” (La vie, la mort, l’espoir) zrealizowanego w Paryżu w 1969 r. w GRM. Wykładał przez 50 lat jako profesor tytularny w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi na stanowisku profesora zwyczajnego. Uczył także w Europejskiej Akademii Filmowej w Strassburgu i na Uniwersytecie Leonard De Vinci w Paryżu. Nagradzany wielokrotnie na festiwalach filmowych za muzykę filmową. W latach 1993 i 1997 laureat nagrody Stemra Music Award w Holandii. W 2008 r. nominowany z okazji 50-lecia filmu polskiego za muzykę do nagrody Złotej Kaczki. Członek jury wielu festiwali filmowych w Polsce i za granicą. Wyróżniony nagrodami Ministra Kultury i Sztuki III i II stopnia w 1976 i 1982 za twórczość artystyczną i działalność pedagogiczną oraz nagrodą indywidualną. Odznaczony przez Prezydenta RP Polski Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1998 r., a w 2011 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski /Polonia Restituta/. Otrzymał odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej 2005 r. W 2010 roku wyróżniony przez Ministra Kultury za` wybitne osiągnięcia artystyczne dydaktycznie i organizacyjne. W 2012 roku w Alei Sławy w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej została odsłonięta gwiazda kompozytora Henryka Kuźniaka. W 2022 r. otrzymał Nagrodę Grand Prix Komeda za Całokształt Twórczości, przyznawaną podczas festiwalu filmowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Fot. Krzysztof Lipiński

Skip to content