MICHAŁ WILCZYŃSKI

 Szef i pomysłodawca wytwórni GAD Records, wydawca, producent muzyczny zajmujący się przede wszystkim archiwaliami.

Współpracował m.in. z: Andrzejem Korzyńskim, Henrykiem Kuźniakiem, Jerzym Milianem oraz zespołami SBB i Klan.

Znawca i popularyzator polskiej muzyki rozrywkowej.

Jako dziennikarz pisał m.in. dla „Jazz Forum”.

Założyciel i pierwszy redaktor naczelny kwartalnika muzycznego „Lizard”. Autor książek, m.in. „SBB – Wizje”, „Polski rock progresywny. Przewodnik”, „UK – Presto Vivace”.

Skip to content